^Naar boven

Nieuws

Nieuws van de Classis kunt u vinden op de website: https://www.classisfryslan.nl

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het kerkgebouw van Harich is 24 september 2021 verkocht aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

De livestream van deze overname kunt u bekijken op: www.gestreamd.nl/harich

De eerste 30 minuten, even doorschuiven wanneer u  direct naar de bieenkomst wilt kijken

 Is er nieuws, dan proberen we het zo snel mogelijk hier te melden.

 Volg ook de nieuwsbrief, het kerkblad en de website.

 

  Op www.dfmcentraal.nl kunt u evt. hulp vragen bij de gemeente De Fryske Marren

 

 

 

 

 

Website landelijke Protestantse Kerk

 

Bent u benieuwd naar de toekomst zoals de Protestantse Kerk in nederland die in de Nota 2025 aanreikt of wilt u graag verschillende blogs lezen van bijvoorbeeld de direct verantwoordelijken van  de Protestantse Kerk? 

 

Of wilt u gewoon graag op de hoogte blijven wat er zo al gebeurt binnen de landelijk protestantse kerk waar wij onderdeel van zijn?

 

Dan kunt u op onderstaande link klikken.

 

http://www.protestantsekerk.nl

 

 

Beeld uit logo

 

 

 

Winterwerkactiviteiten 2019 – 2020

‘Een goed verhaal’, dat is het thema voor het komende seizoen. In de kerkdiensten, maar ook in de gespreksgroepen, tijdens het bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal, dat ons vanuit de Bijbel wordt aangereikt.

Mocht er iets voor u/jou bij zitten, schroom dan niet, maar geef u op! Ook als u geen lid bent van de kerk, bent u van harte welkom!

Gemeentereis naar Israël en Jordanië

Op 10 april jl. vond de plechtige overdracht plaats van het graf van Jelle en Jeltje de Vries uit Oudega, die in de oorlog de moed hadden om onderdak te bieden aan het Joods echtpaar Barend met hun zoontje Awraham. Basisschool ‘De Fluessen’ te Oudega beloofde voortaan zorg te dragen voor de laatste rustplaats van dit echtpaar.

De hele familie Barend was bij de plechtigheden aanwezig en maakte in een dankwoord bekend dat men 10 bomen zou laten planten in Israël voor Oudega. Immers, de familie leeft, dankzij Jelle en Jeltje, maar ook dankzij Oudega, want “iedereen in Oudega en Kolderwolde wist dat er Joden ondergedoken zaten bij Jelle en Jeltje, maar niemand heeft hen verraden”, aldus Frits Barend.

Op deze dag is bij mij het plan ‘geboren’ om een reis voor max. 40 deelnemers te maken met gemeenteleden en dorpsgenoten naar het land van de Bijbel. Mijn man, ds. Otto Mulder, heeft al diverse keren zo’n reis met gemeenteleden uit Almelo e.o. georganiseerd. Hij was dan ook direct enthousiast en bood aan de organisatie op zich te nemen, samen met mij. Samen met DrieTour bereiden we de reis voor. We zullen zeker Yad Vashem bezoeken, waar de namen van Jelle en Jeltje als redders van leven vermeld staan, evenals Dimona, aan de rand van de Negev woestijn, waar de 10 bomen voor Oudega zijn geplant.

Inmiddels hebben zich 21 belangstellenden gemeld. Dat is genoeg om met de voorbereidingen door te gaan, maar te weinig om ook echt op reis te gaan. Daarom nodigen wij nu ook gemeenteleden uit de Prot.Gem. te Balk en Oudemirdum, Nijemirdum, Sondel uit zich aan te melden als zij belangstelling hebben voor deze reis.

Er worden 5 bijeenkomsten georganiseerd ter voorbereiding. De eerste drie bijeenkomten zijn voor alle geïnteresseerden toegankelijk. Na de 2e bijeenkomst moet duidelijk zijn wie definitief meegaan. Bij de laatste twee bijeenkomsten worden alleen de deelnemers aan de reis verwacht.

De eerste drie bijeenkomsten zijn op:

  1. do. 28 november 2019, om 20.00 uur in De Skeakel te Oudega.

   Onderwerp: Op reis in het land van de Bijbel.

  1. ma. 20 januari 2020, om 20.00 uur in Ons Gebouw te Harich.

   Onderwerp: Jeruzalem.

  1. do. 5 maart 2020, om 20.00 uur in De Skeakel te Oudega.    

   Onderwerp: De actuele situatie van Israël in het Midden Oosten.

Hebt u belangstelling voor de reis en wilt u de informatiebijeenkomsten bijwonen, meld u dan aan bij ds. Oosting. Tel.: 0514-855012

 

Groot huisbezoek

Wilt u gezellig bijpraten en ook nog samen in gesprek gaan over een onderwerp? Dat kan op het groothuisbezoek.

Dit jaar gaan we met elkaar in gesprek rond het thema ‘Een goed verhaal’ en we delen met elkaar iets van ons leven, onze gedachten, ervaringen en geloof.

Waar en wanneer:

We ontmoeten elkaar met ca. 10 gemeenteleden bij iemand thuis.

Meld u aan voor:

22 januari, 6, 13 en 19 februari of 4 maart om 20.00 uur.

Samen kijken naar The Passion

De belangstelling voor The Passion op Witte Donderdag is al jaren groot. Ook degenen die ’s avonds naar de Witte Donderdag-viering in de kerk gaan, schakelen bij thuiskomst vaak direct de tv in om de moderne versie van het Paasverhaal te kunnen zien.

In Harich kunnen we na de dienst ook samen naar The Passion kijken! Als wij weten op hoeveel mensen wij ongeveer kunnen rekenen, zorgen wij voor koffie en voor wat verder nodig is. Dus: geef je op!

 

Jeugdclub

Vanaf het moment dat je naar de brugklas gaat, ben je welkom bij de jeugdclub. Er worden onderwerpen besproken, een film bekeken of een spel gespeeld.

Contactpersoon:    Dirk Anco Albada tel.: 06-11451784

Waar en wanneer:

De club wordt gehouden in ‘Ons Gebouw’.

Wil je meedoen, meld je dan aan, dan hoor je wanneer!

Catechese voor 13 – 16 jarigen

Jongeren die op een gezellige manier in gesprek willen over bijbel, kerk en geloof, kunnen zich opgeven. Ook dit jaar wordt de groep geleid door Piet Weerman uit Elahuizen.

Waar en wanneer:

Als je je aanmeldt, dan wordt er contact met je opgenomen over datum en tijd.

Spiritgroep

Dertigers die het leuk vinden om een paar keer per seizoen bij elkaar te komen om in gesprek te gaan over onderwerpen die je zelf in kunt brengen, zijn van harte welkom!

Als je nog niet bij de groep hoort, meld je dan aan en je zult zien: Je bent van harte welkom!

Waar en wanneer:

Bij de deelnemers thuis, op de dinsdagen 19 nov., 14 jan. en 11 febr., steeds om 20.00 uur.

Leiding: ds. Anke Oosting

Gespreksgroep 40+

Een aantal keren per seizoen ontmoeten we elkaar in een gezellige en vertrouwde sfeer om onderwerpen te bespreken die zich aandienen. Ben je veertiger en wil je ook meedoen, meld je dan aan. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Waar en wanneer:

Bij de deelnemers thuis, op de maandagen 25 nov., 27 jan., 24 febr. en 30 maart, steeds om 20.00 uur.

Leiding: ds. Anke Oosting

Filmavond

Vind je het leuk om samen een film te bekijken, en er daarna over na te praten, meld je dan aan.

Wanneer: Op 24 maart.

Waar: wordt bekend gemaakt aan degenen die zich hebben opgegeven.

Welke film: wordt eveneens later bekend gemaakt.

Een goed gesprek met … de bijbel

We gaan contextueel bijbellezen. Dat is een methode die niet begint bij de bijbel, maar bij jezelf: bij wat je bezig houdt, waar jij je druk om maakt. Maar ook: bij wat er speelt in de samenleving. Als gelovige kun je je afvragen of wij daar als kerk een rol in (moeten) spelen. Of wij iets kunnen doen om een positieve verandering te bewerkstelligen. We kijken of de bijbel ons kan helpen hier een richting in te vinden.

Maak kennis met deze inspirerende methode en doe mee!

Waar: bij ds. Anke Oosting thuis.

Wanneer: op de woensdagen 27 nov., 15 jan., 12 febr. en 11 maart.

Tijd: ’s morgens om 10 uur.

Meditatie en de geestelijke weg

Hoe kom ik dichter bij God of de Bron van het leven? Hoe leef ik gelukkiger en meer in balans? Vele mensen vóór ons zijn in hun leven hiernaar op zoek gegaan. Woestijnmonniken en begeleiders uit de christelijke traditie beschrijven hoe mensen die weg zijn gegaan; wat hen hielp en wat valkuilen blijken te zijn.

Vorig jaar hebben we kennis gemaakt met de ‘stappen’ op de geestelijke weg, waar meditatie er één van is. Dit jaar oefenen we deze stappen nogmaals met andere teksten en beelden uit de traditie die ons de weg wijzen.

Wie meedoet zal merken dat ze je meer open maken om de Eeuwige en zijn weg met jou op het spoor te komen.

Voor wie zich aanmeldt: Het is belangrijk om alle bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Wie meer informatie wil kan via een (telefonisch) gesprek met ds. Oosting kijken of deze cursus past op dit moment van je leven.

Waar: bij ds. Anke Oosting thuis.

Wanneer: wordt bekend gemaakt aan de deelnemers.

 

Advents- en Palmpasenwandeling

Op 1 december en op 5 april na de dienst trekken we de wandelschoenen aan en gaan op pad. Onderweg is er ruimte voor stilte en voor gesprek. We vragen een kleine vergoeding voor een hapje eten ter afsluiting. Als u/jij je opgeeft sturen wij je t.z.t. nadere informatie.

Als je mee wilt doen, geef je dan op.

Leiding: Wiebe Geertsma, tel.: 602930

 

Kerststuk maken

Wilt u in december een feestelijk tafelstuk maken voor advent of kerst, dan is dit uw kans.

Waar: Ons Gebouw te Harich.

Wanneer: 17 december om 19.30 uur.

Leiding: Ina Bruinsma en Janny Koopman.

Kosten: € ? (wordt later bekend gemaakt)

 

Ik hoop u/jou te ontmoeten bij één van de activiteiten!

 

Hartelijke groet,

Anke Oosting

 

Kerk 2025

 

 

De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland – en dus ook van de gemeenten - gaat veranderen. Die wordt eenvoudiger. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de inhoud – het geloof.

 

Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn natuurlijk belangrijker dan de organisatie van de kerk. Het gaat niet om het regelen, maar om het geloven. Toch lijkt de organisatiestructuur soms de inhoud in de weg gaan zitten. Die geluiden hoort de synode vanuit het land. Als reactie daarop is de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ geschreven.

 

Onderstaande link geeft u toegang tot deze nota.

 

http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Kerk%202025%20-%20Defintieve%20versie.pdf

 

Er is ook een gesprekshandleiding

 

http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/GesprekshandreikingKerk2025.pdf

 

 

Nauw verbonden met de nota - kerk 2025- Waar een Woord is is een weg- van de PKN zijn de zeven brieven van het Ambt. Deze brieven zijn opgesteld door synode scriba Arjan Plaisier

 

http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Zeven%20brieven%20over%20het%20ambt.pdf

 

Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen