^Naar boven

Diensten

Hier de data van de  kerkdiensten  PG Harich-Ruigahuizen en PG 

Zondag 07 april ― Harich

09.30 uur    :  Ds. J.G. Majoor, Sneek  Fryske Tsjinst

Collecte       :  Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

Rijdienst      : Klaas en Fokje Koopmans

Bloemen     :  Fred en Johanna van der Bos / Jannie Koopman

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 14 april ― Oudega

09.30 uur    :  Ds. M. Mook, Sneek

Collecte       :  Eigen diaconie

Rijdienst      : Eling Koopmans

Zondag 21 april ― Harich

09.30 uur    :  Ds. S. Boukes, Balk

Collecte       :  Albanië (Bauke en Evie Deelstra)

Rijdienst      : Tedde Posthuma

Bloemen     :  Mineke Schraa / Hennie Binnendijk

Zondag 28 april ― Oudega

09.30 uur    :  Ds. A.P. Oosting, Balk

Collecte       :  Eigen diaconie

Rijdienst      : Wybren de Boer

Bloemen     :  Hennie Breeuwsma / Siemen Albada

Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen