^Naar boven

Diaconie

Onze diaconie bestaat momenteel uit drie leden. Marjan Landman, Cor Buma en Grietje Albada-Klomp.

 

Over het ambt diaken:

De diaconie heeft als taak binnen onze gemeente, maar ook regionaal en wereldwijd om te zien naar de kwetsbare mens. Daarnaast verzorgt de diaconie o.a.; de dienst van het Heilig Avondmaal, de kerstmaaltijd van de ouderen, de bloemendienst en de reguliere collectes in de dienst.
De diaconie heeft de verantwoordelijkheid m.b.t. de financiën van diaconale aard.

 

 

Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen