^Naar boven

Diensten

Zondag 7 mei gezamenlijke dienst in Oudega
9.30 uur Da Meinske van Santdijk
Collecte eigen diaconie
Zondagsschool voor alle kinderen

 

Zondag 14 mei gezamenlijke dienst in Harich
9.30 uur Mevr. H. Plantinga - Folkertsma
Collecte Aanloop huis “ Oer de brêge” Heerenveen
Zondagsschool voor alle kinderen

 

Zondag 21 mei gezamenlijke dienst in Oudega
9.30 uur Da Maartje Wildeman
Collecte eigen diaconie
Zondagsschool voor alle kinderen

 

Donderdag 25 mei gezamenlijke dienst in Oudega
Hemelvaartsdag
9.30 uur Ds. A.P. Oosting
Collecte diaconaal jaardoel

 

Zondag 28 mei gezamenlijke dienst in Harich
9.30 uur Ds M van Blanken uit Sneek
Collecte eigen diaconie

 

Zondag 4 juni gezamenlijke dienst in Harich
Pinksteren
9.30 uur Ds A.P. Oosting
Collecte

     

Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen