^Naar boven

Diensten

Hier de data van de  kerkdiensten  PG Harich-Ruigahuizen en PG Oudega-Kolderwolde,

 

Zondag 4 juni ― Harich ― Slot-/Kinderdienst

09.30 uur   : Ds. M. Wildeman, Balk

Zondag 11 juni ― Oudega ― Koffieconcert
“Blaas onze Dorpskerk nieuw Leven in”

09.30 uur   : Fanfare ‘Melodia’ Wijckel

Locatie        : De Skeakel

Zondag 18 juni ― Harich

09.30 uur   : Ds. O. Mulder, Balk

Zondag 25 juni ― Oudega

09.30 uur   : Ds. M. van der Kooi

 

Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen