^Naar boven

Diensten

 

Zondag 23 april gezamenlijke dienst in Oudega

9.30 uur        Ds T.de Heer

Collecte         eigen diaconie

 

Zondag 30 april gezamenlijke dienst in Harich

9.30 uur        Dhr L.H. de Vries uit Aalten

Collecte         eigen diaconie

Tijdens deze dienst zal dhr de Vries zelf liederen zingen die passen bij de dienst

 

 Het zal een mooie dienst worden.

 

 

 

 

Zondag 7 mei gezamenlijke dienst in Oudega

9.30 uur        Da Meinske van Santdijk

Collecte        

Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen