^Naar boven

Diensten

 

Zondag 2 december:    1e Advent - Gezamenlijke dienst in Harich

09.30 uur : Ds. A.P. Oosting

Zondag 9 december:    2e Advent - Gezamenlijke dienst in Oudega
                   Viering Heilig Avondmaal

09.30 uur : Ds. A.P. Oosting

Zondag 16 december:  3e Advent - Gezamenlijke dienst in Harich

09.30 uur : Ds. Y. Slik, Balk

Zondag 23 december:  4e Advent - Gezamenlijke dienst in Oudega

09.30 uur : Mevr. E. Kuiper-Groeneveld, Heeg

Koffiedrinken na de dienst

 

Maandag 24 december:   Kerstavond - Gezamenlijk Kerstfeest zondagsscholen in Harich

19.15 uur :  Leiding en kinderen van de zondagsscholen

 

Dinsdag 25 december:    1e Kerstdag - Gezamenlijke dienst in Oudega m.m.v. Koor eigen gemeenteleden

09.30 uur  :  Ds. A.P. Oosting

 

Woensdag 26 december: 2e Kerstdag Sanman & Sikke

Krystkonsert mei ferhale ferteller: Freark Smink

Protestanse kerk Harich van 16.00 uur tot 18.00 uur

Opgave verplicht, klik op onderstaande link

Opgave

 

Zondag 30 december:     Gezamenlijke zangdienst in Harich

09.30 uur :  Sjong Yn

 

Maandag 31 december: Oudejaarsdag - Gezamenlijke dienst in Harich

19.30 uur : Ds. A.P. Oosting

 

Zondag 06 januari:         Gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst in 
“Ons Gebouw” te Harich

09.30 uur :  Ds. A.P. Oosting

Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen