^Naar boven

Diensten

Zondag 7 april:         Gezamenlijke dienst in Oudega
                 5e zondag 40-dagentijd

09.30 uur :  Mw. T. Bergsma, Harich

 

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 14 april:        Gezamenlijke dienst in Harich
                                 6e zondag 40-dagentijd / Palmpasen

09.30 uur :  Ds. A.P. Oosting

 

Donderdag 18 april:  Gezamenlijke dienst in Oudega - Witte Donderdag
                                 Viering Heilig Avondmaal

19.30 uur :  Ds. A.P. Oosting

 

Vrijdag 19 april:        Gezamenlijke dienst in Harich - Goede Vrijdag

19.30 uur :  Ds. A.P. Oosting

 

Zaterdag 20 april:     Gezamenlijke dienst in Oudega - Stille Zaterdag

19.00 uur :  Ds. A.P. Oosting

 

Zondag 21 april:        Gezamenlijke dienst in Harich - Paaszondag
                                    Doopdienst

09.30 uur :  Ds. A.P. Oosting

 

Zondag 28 april:        Gezamenlijke dienst in Oudega

09.30 uur :  Mw. H. Plantinga-Folkertsma, It Heidenskip

 

Zondag 5 mei:        Gezamenlijke dienst in Harich                                    

09.30 uur :  Ds de Heer

 

Copyright © 2016. PKN Oudega-Kolderwolde & Harich-Ruigahuizen